Külg-kanal tüüpi puhurite kasutusvaldkonnad:
Sildade ja laevade jääst välja võtmise juures.
Heigaaside voolu kiirendamisel.
Tiikide aereerimisel.
Detailide hoidmisel lõike- või trükimasinates.
Silotorni gaaside kogumisel.
Hõljuv laua toiteks.
Põhjasette segamiseks.
Gaaside ja suitsu eemaldamiseks.
Materjali separeerimiseks.
Detailide fikseerimiseks.
Detailide tõstmiseks.
Paberi ja plastiku tootmisprotsessis tekkivate jääkide eemaldamiseks.
Pneumo konveierite juures.
Pinnasest auru eraldamisel.
Vedeliku eemaldamisel detailidelt.
Konveiertranspordi lahendusel torudega.
Painutuspinkide juures.
Vaakum tõsteseadmete juures.
Ventilatsioonisedmete sund tuulutamiseks.